Eredményeink

A Dunaszekcsőért Alapítvány 1997-ben jött létre a település kulturális örökségeinek védelméért és ezek turisztikai célú hasznosításáért. Az évek múltával a tevékenység súlypontja a helyi társadalmi problémák megoldása felé tolódott el, így alapítottuk meg a Teleházat, valamint a Lugio tévét. Ezek mellett régészeti ásatásokat szerveztünk, kiállításokat rendeztünk, monográfiát és több más kiadványt jelentettünk meg. Rendszeresen szervezünk kulturális programokat, nyáron egyhetes örökségvédelmi tábort és fesztivált. Éveken keresztül feladatátvállalásban működtettük a település Művelődési Házát, 2007-től öt év alatt felújítottuk a falu egyik műemlék épületét, ahol múzeumot, és közösségi teret rendeztünk be. Jelenleg egy másik épület felújításán dolgozunk, ahol turisztikai szálláshelyet akarunk létrehozni.
Munkánkat évek óta önkéntes segítők támogatják, szinte minden, a faluban élő ember valamilyen formában nyújtott már segítséget nekünk. Az állandó támogatói bázisunk 30-50 fő között mozog évente, inkább a középkorú, vagy idősebb korosztályból
kerülnek ki. Szeretnénk a fiatalok felé nyitni, őket jobban bevonni munkánkba Dunaszekcső egy római kori településre épült örökségekben gazdag falu. A túlparton lévő Dunafalva egykoron Sziget néven szerves része volt településünknek. A Duna szabályozása sajnos nem csak a két falut szakította más-más megyébe, hanem az őskori-római-középkori emlékek jelentős részét megsemmisítette, vagy megmentését, feltárását veszélyezteti. Eddig is számtalan tárgy, és régészeti lelet került ki a faluból a világ különböző múzeumaiba. 1998-ban szerveztük az első feltárásokat a pécsi Janus Pannonius múzeum felügyeletével. Értékmentő munkánkat azóta is folytatjuk. 2003 óta rendezzük meg nagyobb részt római kori köntösbe öltöztetett örökségfesztiválunkat. 2006-ban alapítványunk kezdeményezte a Duna menti települések összefogását a római kori limes kulturális útvonallá szervezésében. Aktív részesei voltunk a világörökségi pályázat előkészítésének, minden érintett településre ellátogattunk, és tartjuk a kapcsolatot a Magyar Limes Szövetségen keresztül, aminek alapításában szintén aktívan részt vettünk. Jövőbeni fontos célunk, hogy a kulturális útvonal fontos szereplője legyünk.

2005-től minden évben megtartott állandó programja alapítványunknak. Lényegét kiemelve a tábor jellegű hetünk arról szól, miként lehet az örökségvédelmet és a vele kapcsolatos ismeretanyagot úgy átadni és bemutatni a 10-18 éves korosztálynak, hogy annak eredményeként a tábor résztvevői olyan indíttatást kapjanak ami egész életükben egyfajta elkötelezettséget ad számukra a vidék kulturális örökségeinek megőrzésében. A szakmai munka 18 tematikus foglalkozáson történik (Kalandtúra), ahol jó gyakorlatokat mutatunk be játékos ismeretátadó formában. Ezek jelentős része a különböző történelmi korszakokhoz kötődik. Érinti a régészet, a forráskutatás, muzeológia témaköreit. Ezeken felül nagy hangsúlyt fektetünk a helyi néprajzi, szellemi örökség bemutatására is. Népi hagyományok, mesterségek kerülnek előtérbe gyakorlati formában. A szakmai programot helyi pedagógusok, Szekcsőről elszármazott szakemberek, örökségvédelmi munkatársak segítségével valósítjuk meg. A tábor bentlakásos, rendszeres résztvevői külföldi települések diákjai, a környező települések iskolái, valamint a magyarországi limes szakasz településének lakói. Ezért kapta táborunk a limes jelzőt.

Az elmúlt években tovább bővítettük az alapítvány tulajdonában lévő Kossuth utca 21. szám alatti ingatlant. A fejlesztések eredményeként 30-40 fő részére tudunk túrista kategóriájú szálláslehetőséget nyújtani.

…or something like this: